Billbergs tillverkar maskiner för sträckfilmning, vi har ett bassortiment för varierande storlekar och användningområden men utvecklar även helt kundanpassade lösningar.